Pohjoismaiset juuret – globaali kunnianhimo

Erikoisasiantuntemusta osakesijoituksissa, yrityslainoissa ja muissa korkeatuottoisissa sijoituksissa

Olemme edelläkävijöitä

Vinga Securities tarjoaa sijoitusneuvontaa omaisuuslajien välillä painottamalla listaamattomia korko- ja osakesijoituksia. Tarjoamme pääsyn Pohjoismaiden kasvaville pääomamarkkinoille kansainvälisen kanssasijoittamisen avulla. Vinga on yli 200 transaktion historialla markkinajohtaja Pohjoismaisten 3–20 miljoonan euron yrityslainakokoluokassa.

+200

TRANSAKTIOIDEN MÄÄRÄ

+1,7 mrd EUR

PÄÄOMAA KERÄTTY VUODESTA 2012 LÄHTIEN

+10,9 %

KESKIMÄÄRÄINEN VUOSIKORKO VELKASIJOITUSTA KOHTI

Ainutlaatuinen sijoitustarjontamme

Neuvontamme kattaa laajan ja ainutlaatuisen sijoitustuotetarjonnan, joka on räätälöity sijoittajan tarpeiden ja riskinottohalukkuuden mukaan. Asiakkaamme pääsevät Pohjoismaiden listattujen ja listaamattomien korkean tuoton yrityslaina- sekä osakemarkkinoille. Sijoitustarjontamme eri sektoreita ovat teknologia, teollisuus, kiinteistö ja uusiutuva energia. Avullamme saat paremman salkun hajauttamisen, luotettavamman riskienhallinnan ja optimaaliset olosuhteet pääomasi kasvattamiseen.

Emissiomarkkina

Emissiomarkkinalla sijoittajille tarjotaan mahdollisuus sijoittaa uusiin liikkeelle laskettuihin arvopapereihin.

Tuotteet:

 • Yrityslaina
 • Kantaosakkeet
 • Etuosakkeet
 • Muut sijoitukset

Korko: 8–15 % p.a.
Minimisijoitus: 100 000 EUR

Jälkimarkkina

Tarjoamme sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa aiemmin liikkeeseen laskettuihin arvopapereihin.

Tuotteet:

 • Yrityslaina
 • Kantaosakkeet
 • Etuosakkeet
 • Muut sijoitukset

Korko: 8–15 % p.a.
Minimisijoitus: 10 000 EUR

VARAINHOITO

Makrotaloudellinen varainhoitomme sijoittaa megatrendeihin globaaleilla pääomamarkkinoilla.

Tuote: Täydenvaltakirjan varainhoito
Nimi
: Active Trend
Riskitaso: 5/7
Tavoitetuotto: 7–9 % p.a.
Minimisijoitus: 500 000 EUR

RAHASTO

Aktiivisesti hallinnoitu korkorahastomme keskittyy Pohjoismaiden korkeatuottoiseen yrityslainasegmenttiin.

Tuote: Yrityslainarahasto
Nimi: Vinga Corporate Bond
Riskitaso: 2/7
Tavoitetuotto: 5–7 % p.a.
Minimisijoitus: 10 EUR

Lisätietoja

Uutiset

 • Bild till nyheten/pressreleasen

  May 16, 2024

  The Swedish Riksbank recently announced that its policy rate is being lowered for the first time in more than eight years

  Read more
 • Bild till nyheten/pressreleasen

  May 7, 2024

  Vinga Group och Navigo Invest blir huvudpartners till GKSS Match Cup Sweden

  Read more
 • Bild till nyheten/pressreleasen

  April 23, 2024

  Vinga expands in continental Europe!

  Read more

Vihreät joukkovelkakirjalainat

Climate Bonds Initative -kumppani

Vinga on liittynyt mukaan Climate Bonds Initiative -organisaatioon, joka edistää kestäviä sijoituksia ja sertifioi vihreitä joukkovelkakirjalainoja. Liityttyämme Climate Bonds Initiativeen pystymme tarjoamaan pienille ja keskisuurille liikkeeseenlaskijoille paremman pääsyn vihreiden joukkovelkakirjalainojen markkinoille sekä tarjoamaan samalla asiakkaillemme kestäviä korkeatuottoisia sijoitusmahdollisuuksia.

climate bonds logo

Vihreät joukkovelkakirjalainat voidaan sertifioida ja liikkeeseenlaskea yhä useammilla toimialoilla:

– Vähähiilinen rakentaminen

– Vähäpäästöinen logistiikka

– Kestävä metsä- ja maatalous

– Aurinko-, tuuli- ja muut uusiutuvat energiamuodot

Miksi yrityslainat?

Yrityksen joukkovelkakirjalaina on samalla arvopaperi ja laina yritykselle, jolla voidaan käydä kauppaa pääomamarkkinoilla.

K

Yrityslainoissa on pienempi riski kuin yhtiön osakkeissa ja yrityslainoista saatavat kassavirrat eli korkokupongit ovat tiedossa etukäteen. Joukkovelkakirjan erääntyessä sen hinta määritellään erikseen joukkovelkakirjalainasopimuksessa.

K

Yrityksen varoja koskevissa vaateissa velkojan etuoikeus osakkeenomistajiin nähden ja joukkovelkakirjalainasopimuksessa määritellyt vakuudet suojaavat joukkovelkakirjalainan arvoa.

K

Joukkovelkakirjalainatuotot eivät edellytä osaketuottojen lailla yritysten tai niiden markkinaosuuden kasvua. Sen sijaan riittää, että yritys pystyy maksamaan takaisin joukkovelkakirjalainan sijoittajille sen erääntyessä.

Miksi osakkeet?

Osakkeet ovat osuuksia yhtiöistä. Joukkovelkakirjalainojen tapaan osakkeilla voidaan käydä kauppaa yksityisillä ja julkisilla arvopaperimarkkinoilla.

K

Osakesijoitusten kautta on mahdollisuus kasvattaa sijoitetun pääoman arvoa. Osakkeet tarjoavat rajoittamattoman kasvumahdollisuuden kurssinousun ja osinkojen muodossa.

K

Fuusiot ja yritysostot tarjoavat lisätuottopotentiaalia osakkeenomistajille. Yrityskaupoissa osakkeenomistajille tarjotaan tilaisuus myydä omistuksensa merkittävällä lisähinnalla eli osakepreemiolla.

K

Yhtiön osakkeenomistajat pystyvät äänestämään yritystä koskevista asioista. Etuosakkeiden haltijoilla on usein pienempi äänimäärä, mutta vaihtoehtoisesti oikeus suurempaan osinkoon.

YRITYSLAINAT 

Synnyttää tuottoja kassavirtojen kautta (kuponkikorot)

Etukäteen tiedossa oleva erääntymispäivämäärä

Tuotto on riippuvainen liikkeeseenlaskijan maksukyvystä

Etuoikeutettu asema yhtiön omaisuuteen osakkeenomistajiin nähden

OSAKKEET

Synnyttää tuottoja osakkeen kurssinousun tai kassavirtojen kautta (osingot)

Määrittelemätön aikaperiodi

Tuotto riippuu liiketoiminnallisesta menestyksestä ja osingonmaksukyvystä

Huonompi asema yhtiön omaisuuteen joukkovelkakirjalainan omistajiin nähden

Aiemmat rahoitusjärjestelyt

UUSIUTUVA ENERGIA

15 milj. euron vihreän joukkovelkakirjalainojen ja osakkeiden liikkeeseenlasku Recap Energy AB:lle.

KIINTEISTÖT

80 milj. euron joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlasku NPV Groupille.

KIINTEISTÖT

50 milj. euron vihreän joukkovelkakirjalainan rahoitus Patriam Invest AB:lle.

TEKNOLOGIA

43 milj. euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku CPHI-Holding A/S:lle.

KIINTEISTÖT

135 milj. euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku ja suora lainarahoitus Oskar Groupille.

UUSIUTUVA ENERGIA

80 milj. euron vihreä joukkovelkakirjalaina- ja osakerahoitus
Advanced SolTech Sweden AB:lle.

KIINTEISTÖT

180 milj. euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku Gefion Groupille.