Oikeudelliset tiedot

Vinga Securities Oy

Vinga Securities Oy on ruotsalaisen sijoituspalveluyritys SIP Nordic Fondkommission AB:n (SIP Nordic) sidonnaisasiamies.

SIP Nordic lyhyesti:

 • SIP Nordic on ruotsalainen, luvanvarainen sijoituspalveluyritys
 • SIP Nordic tekee yhteistyötä itsenäisten neuvontayritysten ja jakelijoiden kanssa kaikkialla Pohjoismaissa

Ristiriitatilanteissa:
Mikäli haluat tehdä valituksen tarjoamistamme palveluista, tulee sinun ensisijaisesti olla yhteydessä omaan neuvonantajaasi. Mikäli tämä yhteydenotto tai tapaaminen ei selvitä tilannetta, voit lähettää virallisen valituksen SIP Nordicin valituksista vastaavalle henkilölle. SIP Nordicin yhteystiedot löydät alta.

Yhteystiedot:
SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic)

Käyntiosoite:
Kasarmikatu 36
00130 Helsinki

Postiosoite:
Kasarmikatu 36
00130 Helsinki

Puh: +46 8-566 126 00
Sähköposti: 

www.sipnordic.fi

Toimilupa:
Arvopapereiden jakelua ja sijoituspalveluiden tarjoamista varten vaaditaan Ruotsin valvontaviranomaisen, Finansinspektionenin, lupa. Arvopaperimarkkinat ovat säänneltyjä. EU:n niin sanottu MiFID-direktiivi ja Ruotsin arvopaperimarkkinalaki (2007:528) ovat tärkeimmät säännökset, joiden alaisuudessa SIP Nordicilla on seuraavat toimiluvat:

 • Yhden tai useamman rahoitusvälineen toimeksiannon vastaanotto ja sen välittäminen eteenpäin.
 • Kansainvälisiä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen käsittely asiakkaan pyynnöstä.
 • Sijoitusneuvonta asiakkaalle.
 • Rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestäminen ilman merkintätakausta.
 • Täyden valtakirjan omaisuudenhoito.

Lisäksi SIP Nordicilla on sivutoimilupa:

  • Vastaanottaa tilitysvelvollisia varoja ja säilyttää rahoitusvälineitä.
  • Antaa yritykselle neuvoja pääomarakenteesta, yritysstrategiasta ja muista vastaavista asioista, sekä antaa neuvoja ja tuottaa palveluja fuusio- ja yritysmyyntitilanteissa.

  Tietoa Vinga Securities AB:n toimiluvasta, katso tästä

  Tietoa Vinga Securities AG:n toimiluvasta, katso tästä