CSR

Vingalaiset työskentelevät aktiivisesti ihmis-, työoikeuksien ja ympäristöperiaatteiden parissa. Yrityksenä kannamme sosiaalisen vastuumme ja osallistumme moniin yhteiskunnallisiin projekteihin sekä yhdistysten toimintaan.

World Childhood-säätiö

Vinga on World Childhood -säätiön kumppani. Säätiö toimii suojellakseen lapsia väkivallalta ja seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Säätiö tukee paikallisia järjestöjä, jotka kehittävät uusia ja innovatiivisia menetelmiä heikossa asemassa olevien lasten sekä perheiden auttamiseksi. World Childhood -säätiö auttaa uusia ideoita ja organisaatioita kasvamaan sekä vahvistumaan.

Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lapset on lastenoikeusjärjestö, joka työskentelee kaikkien lasten oikeuksien toteutumisen puolesta. Järjestön toiminta perustuu YK:n lasten oikeuksien sopimukseen. Pelastakaa Lapset -järjestön mielestä yhdenkään lapsen ei tule kärsiä, ja siksi järjestö tukee heikko-osaisia lapsia sekä Ruotsissa että maailmalla. Lisäksi Pelastakaa Lapset pyrkii aktiivisesti kasvattamaan tietoisuutta lasten oikeuksista.

Sverige för UNHCR – säätiö

Sverige for UNHCR on ruotsalainen säätiö, jonka tehtävänä on kerätä varoja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n työhön ja lisätä ruotsalaisten tietoisuutta pakolaisuudesta. Monet maailman pahimmista pakolaiskriiseistä ovat meistä useimmille tuntemattomia. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR auttaa ihmisiä kohteissa kaikkialla maailmassa – myös niitä, joiden tilanne saa vähän tai ei lainkaan mediahuomiota. UNHCR:lle on kahdesti myönnetty Nobelin rauhanpalkinto työstään maailman pakolaisten hyväksi.

Faktum – lehti

Faktum on göteborgilainen aikakauslehti, jota myyvät kodittomat ja muut syrjäytyneet henkilöt. Perusajatuksena on, että myyjä ostaa lehden ja myy sen eteenpäin kaksinkertaisella hinnalla, jolloin hän saa pitää erotuksen itsellään. Lehti on suuntautunut etenkin erilaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja keskittyy kodittomuuteen ja syrjäytymiseen.

Barncancerfonden – säätiö

Barncancerfonden taistelee lasten syöpätauteja vastaan ja varmistaa, että sairastuneet ja heidän läheisensä saavat kaiken sen hoidon ja tuen, jota he tarvitsevat. Säätiö keskittyy keräämään rahoitusta lasten syöpätautien tutkimukselle ja sille tuelle, jota annetaan niille noin 300 perheelle, jotka vuosittain saavat syöpädiagnoosin. Suuri osa tukitoiminnasta tapahtuu paikallisten yhdistysten kautta, jotka toimivat yhdessä maan kuuden lasten syöpätautikeskuksen kanssa.